Dobra reputacja w nowej odsłonie

Jednym z wymogów prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz otrzymania licencji na transport jest posiadanie dobrej reputacji przez wskazane przepisami osoby.

W Dzienniku Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie nr 403 Komisji (UE) 2016/403 z 18 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzone 18.03.2016 r., w którym sklasyfikowane zostały naruszenia przepisów prowadzących do utraty dobrej reputacji przez przewoźników drogowych.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia br. i zawiera listę oraz kategoryzację naruszeń przepisów, które mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przedsiębiorstw transportowych, a więc wartości fundamentalnej dla ich funkcjonowania. Mowa tu o naruszeniach dotyczących zarówno kierowcy, pojazdu, jak i sposobu wykonywania transportu drogowego.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...