Oprócz pytań z zakresu przepisów drogowych czy transportowych w testach na kwalifikację wstępną znajdują się również inne. Spróbujcie na nie odpowiedzieć.

 

 1. Które z państw nienależących do Unii Europejskiej współpracuje z Schengen?
 2. Irlandia,
 3. Norwegia,
 4. Szwecja.

 

 1. W którym roku została podpisana Konwencja Wykonawcza Schengen?
 2.  1985,
 3. 1990,
 4. 1995.

 

 1. Czego dotyczy wpis zgodnie z art. 96 KWS?
 2. odmowy wjazdu pod warunkiem skazania za czyn karalny, zagrożony karą pozbawienia wolności przynajmniej jednego roku lub istnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoba popełniła ciężkie czyny karalne, łącznie z tymi w sensie art. 71 KWS lub istnieje podejrzenie, że planuje je na obszarze państw Traktatu Schengen lub wpis dot. odmowy wjazdu cudzoziemcowi z państwa trzeciego;
 3. osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na terenie RP, osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy, rejestr odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemców, zatrzymanych cudzoziemców, osób, którym wydano decyzje o wydaleniu, osób – cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 4. osoby zaginionej, osoby poszkodowanej ze względu na jej własne bezpieczeństwo, osób, które mają być umieszczone przymusowo na podstawie zarządzenia właściwego urzędu, osób poszukiwanych w celu obrony przed niebezpieczeństwami.

 

Odpowiedzi: 1 –  B, 2 – B, 3 – A.

Źródło: „Vademecum transportowca”. Podręcznik kierowcy zawodowego. Poradnik przewoźnika drogowego – OZPTD, Warszawa 2014 r.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...