Istota protokołu kontroli drogowej

Inspektor dokonujący czynności kontrolnych na drodze w obecności kierowcy, wyposażony jest w stosowne uprawnienia umożliwiające wyegzekwowanie od kontrolowanego swoich żądań.
Uprawnienia Inspektora w toku kontroli drogowej wyraźnie określa art. 73 Ustawy o transporcie drogowym:
Art. 73 [Uprawnienia inspektora]
1. W toku kontroli inspektor może:
1) legitymować kierowców i inne osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
2) badać dokumenty i inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli;
3) dokonywać oględzin i zabezpieczać zebrane dowody;
3a) zatrzymać kartę kierowcy w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (DzUrz WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz DzUrz WE L 274 z 09.10.1998, str. 1), lub kartę przedsiębiorstwa;
4) przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych;
5) przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla ustaleń kontroli.
Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...