Czas na sprawozdanie roczne

Na początku każdego roku w firmach zajmujących się szeroko rozumianym transportem towarów niebezpiecznych pojawia się temat sprawozdania rocznego.

 

Sprawozdanie powinno być sporządzone dla towarów, których przewóz odbywał się w cysternach, w sztukach przesyłki lub luzem pojazdem, który musiał być oznakowany tablicami barwy pomarańczowej. Przy podawaniu ilości towarów niebezpiecznych obowiązują jednostki metryczne przewidziane w rozporządzeniu.

Sprawozdanie może sporządzić i podpisać doradca w zakresie odpowiedniego rodzaju transportu z ważnymi uprawnieniami. Jeden egzemplarz sprawozdania wysyła się do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, właściwego ze względu na siedzibę uczestnika przewozu (dotyczy transportu drogowego). Ostatecznym terminem składania sprawozdania jest 28 lutego. Drugi egzemplarz powinien być przechowywany w siedzibie uczestnika przewozu przez pięć lat od dnia jego wysłania.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...