Użytkowanie karty kierowcy i wykresówek

Liczne obowiązki w zakresie dokumentacji czasu pracy kierowców są źródłem najczęstszych błędów, a co za tym idzie konsekwencji prawnych dla niego samego jak również jego przełożonych.

 

Od 2 marca 2015 r. zostają wprowadzone nowe zasady rejestrowania innych form aktywności kierowcy niż sam fakt jazdy. Jest to wynik wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Rozporządzenie przede wszystkim wprowadza uregulowania odnośnie wymagań technicznych i stosowania tachografów cyfrowych.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...