Żaden kierowca, a już najbardziej ten, któremu się spieszy, bądź ten, który wolałby coś ukryć, nie znosi kontroli. Niestety, już odpowiednie służby zadbały o to, by Wam się w drodze nie nudziło.

1. Kontrolę ruchu drogowego w obszarze nadgranicznym mogą przeprowadzać:

   A – funkcjonariusze organów celnych,

   B – policjanci,

   C – funkcjonariusze Straży Granicznej.

2. Kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 7 t w trakcie kontroli drogowej ma obowiązek okazać następujące dokumenty, w jakie wyposażył go pracodawca:

   A – dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg krajowych,

   B – wypis z zaświadczenia na dokonywanie transportu na potrzeby własne,

   C – dowód uiszczenia opłaty za ubezpieczenie autocasco pojazdu.

3. W trakcie kontroli celnej kierujący samochodem ciężarowym na żądanie celnika powinien okazać następujące dokumenty, w jakie zaopatrzył go pracodawca:

   A – zezwolenie zagraniczne, jeżeli umowa pomiędzy Polską a krajem docelowym dostawy lub odbioru ładunku tego wymaga,

   B – świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do przewozów pod warunkiem, że taki ładunek przewozi,

   C – list przewozowy.

Odpowiedzi:   1. A, B, C   2. A, B   3. A, B, C 

Źródło: Testy Kategoria C – Dobra Szkoła LOK, Liga obrony Kraju, Zarząd Główny Warszawa

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...