Graniczne 10 tysięcy

Kierowcy wyjeżdżając za granicę albo wracając do Polski, muszą pamiętać o obowiązkach, które nakłada na nich prawo dewizowe. Wywóz i przywóz określonych kwot pieniędzy podlega bowiem zgłoszeniu celnemu.

 

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych (krajowych środków płatniczych) lub nieprzedstawienie ich do kontroli na żądanie organom celnym (Straży Granicznej) podlega odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Podstawą jest art. 106f lub 106h ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (DzU nr 83, poz. 930 z późn. zm.). Przepisy te mają na celu m.in. przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Należy mieć również świadomość, że organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą, w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli celnej lub kontroli granicznej.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...