Dzisiaj coś o oznaczeniu ładunku – pytania z testu na prawo jazdy kat. C.

1. Nie wymaga się oznaczenia przewożonego ładunku, jeżeli:

A – wystaje z przodu pojazdu na odległość 10 m,

B – jego szerokość jest równa skrzyni ładunkowej,

C – wystaje z tyłu pojazdu na odległość 1m.

 

2.  Ładunek wystający z boku pojazdu powinien być oznaczony:

A – dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami widocznymi z boku i z przodu pojazdu,

B – w okresie dobrej widoczności chorągiewka barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm,

C – w okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu.

 

3. Dopuszcza się przewóz drewna długiego na przyczepie kłonicowej ciągniętej przez samochód ciężarowy pod warunkiem, że:

A – zespół pojazdów porusza się tylko po drogach gruntowych

B – koniec ładunku jest  oznaczony chorągiewka barwy pomarańczowej, a w warunkach niedostatecznej widoczności dodatkowo czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym.

C – ładunek wystaje z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.

 

4. Ładunek sypki przełożony samochodem ciężarowym powinien być:

A – umieszczony w szczelnej skrzyni ładunkowej,

B – przewożony tylko w stanie wilgotnym,

C – dodatkowo zabezpieczony odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się na drogę.

 

5. Ładunek wystający z przodu pojazdu może być oznaczony:

A – w okresie dobrej widoczności dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami  widocznymi z boków i z przodu pojazdu,

B – w okresie dobrej widoczności chorągiewką barwy pomarańczowej widoczną z boków i z przodu pojazdu,

C – w okresie niedostatecznej widoczności światłem białym oraz chorągiewką barwy pomarańczowej widoczną z boków i z przodu pojazdu.

 

Odpowiedzi:  1. B;  2. B, C;   3. B, C;   4. A, C ;  5. A, B, C
Źródło: Testy Kategoria C – Dobra Szkoła LOK, Liga obrony Kraju, Zarząd Główny Warszawa

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...