Regularny dzienny okres odpoczynku w załodze

W ciągu 30 godzin kierowca należący do załogi ma zatem obowiązek odebrać jakiś dowolny (w tym przepisie bliżej niesprecyzowany) „dzienny okres odpoczynku” trwający co najmniej 9 godzin.

 

Powyższy przepis bynajmniej nie definiuje jakiegoś nowego rodzaju odpoczynku, specyficznego wyłącznie dla załogi, lecz jedynie wprowadza odstępstwo od ustępu 2 w tym samym artykule 8.

Z art. 8 ust. 2 R(WE)561/2006 (lex generalis) jednoznacznie wynika, że kierowca niebędący członkiem załogi ma obowiązek wykorzystać cały wymagany dzienny okres odpoczynku (regularny lub skrócony) w okresie 24 godzin liczonym od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku. W sytuacji gdy dany okres

odpoczynku wprawdzie trwa dłużej, jednak jakaś jego część przypada już poza okresem 24 godzin, wówczas część okresu odpoczynku przypadająca poza okresem 24 godzin nie jest brana pod uwagę podczas ustalania, jaki jest to rodzaj dziennego okresu odpoczynku (regularny czy skrócony). Znaczenie ma tylko ta część, która mieści się w obrębie okresu 24 godzin.

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...