Krok w dobrym kierunku

4 grudnia 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia UE 1071/2009 z 21.10.2009 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wiele kontrowersji wzbudzał w rozporządzeniu (WE) 1071/2009 zapis dotyczący „dobrej reputacji”. Było to szczególnie istotne w kontekście „sankcji za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych”. Brak sprecyzowania, czym są owe poważne naruszenia przy równoczesnym zapisie o uznaniowym rozstrzyganiu tego przez organ wydający decyzję w sprawie licencji budziło wiele kontrowersji. Wprowadzona zmiana wyjaśnia między innymi tę kontrowersję.

Zgodnie z jej zapisami poważnymi naruszeniami są między innymi:

  • co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub
  • co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...