Tym razem zamieszczamy w nim pytania, na które odpowiedzieć musieli kierowcy pragnący wziąć udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata Kierowców Zawodowych UICR.                                                                                                   

1. Ile maksymalnie godzin w okresie 24-godzinnym może prowadzić samochód ciężarowy powyżej 3,5 t kierowca zgodnie z rozporządzeniem 561/2006:

a)  9 h,

b) 10 h,

c) 13,5 h.

 2. Czy w trakcie przeprawy promowej przy dwukrotnym przerwaniu odpoczynku zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 kierowca może odebrać?

a) tylko regularny odpoczynek dzienny,

b) regularny odpoczynek tygodniowy,

c) skrócony dzienny odpoczynek.

 3. Praca nocna wg Ustawy o czasie kierowców to:

a) okres 8 h pomiędzy godz. 21.00 a 7.00,

b) okres 4 h pomiędzy godz. 0.00 a 7.00,

c) okres 6 h pomiędzy godz. 22.00 a 6.00.

 4. Czy kierowca dojeżdżając do pojazdu znajdującego się poza macierzystą bazą lub miejscem swojego zamieszkania ma obowiązek zaliczyć ten okres jako?

a) czas dyspozycji, jeżeli dojeżdża pociągiem bez kuszetki,

b) czas innej pracy, jeżeli dojeżdża samochodem osobowym jako pasażer,

c) nie musi nic zaznaczać, dopiero po przybyciu do pojazdu zaczyna rejestrować swój czas pracy.

 5. Czy skrócony dzienny okres odpoczynku wg rozporządzenia 561/2006 musi zostać zrekompensowany?

a) tak,

b) nie,

c) tak, jeżeli DMC pojazdu przekracza 24 t.

 6. Czy regularny tygodniowy  odpoczynek może być odebrany przez kierowcę w kabinie pojazdu, którym kierowca wykonuje przewóz, a samochód jest wyposażony w miejsce do spania (kuszetka)?

a)  tak,

b)  nie,

c)  tak, jeżeli kierowca nie ma możliwości powrotu do miejsca zamieszkania.

 7. Czy zaświadczenie o działalności wg rozporządzenia 561/2006 można wysłać kierowcy?

a) tak,

b) nie,

c) tak, ale tylko pocztą elektroniczną.

 8. Przerwę 15 min można zrobić już po:

a)  czas nie jest określony,

b)  nie wcześniej niż po 15 min,

c)  nie wcześniej niż po 30 min.

9. Podwyższona prędkość w obszarze zabudowanym do 70 km/h dotyczy:

a)  pojazdów samochodowych poniżej 3,5 t,

b)  wszystkich pojazdów silnikowych,

c)  samochodów ciężarowych o DMC od 3,5 t do 7,5 t.

 10. Czy kierujący samochodem ciężarowym każdorazowo mijając się na wąskiej drodze z innym pojazdem, gdy zachodzi konieczność zatrzymania jednego z pojazdów musi zachować szczególną ostrożność?

a) tak,

b) nie,

c) tak, jeżeli odległość pomiędzy mijanymi pojazdami jest mniejsza niż 0,5 m.

 11. Jaka jest maksymalna długość zespołu pojazdu silnikowego?

a) 16,5 m,

b) 18,75 m,

c)  22,00 m.

 12. Jaki jest dopuszczalny nacisk na jedną oś na drodze publicznej?

a) na każdej drodze krajowej 11,5 t,

b) na drodze wojewódzkiej do 10 t,

c) na niektórych drogach wojewódzkich do 11,5 t.

 13. Czy używanie retardera w zimowych warunkach (bardzo ślisko) jest dozwolone?

a) zdecydowanie nie,

b) zależy od typu retardera,

c) tak, warunki drogowe nie mają wpływu.

 14. Jakie jest zużycie paliwa w nowoczesnym samochodzie ciężarowym (Euro-5), jadącym z góry, bez dodawania gazu, prędkość około 90 km/h obroty na poziomie 1300/1400 na minutę?

a) około 3-4 litrów,

b) 0,

c) zależy od pojemności i mocy silnika.

 15. Czy zgodnie z polskimi przepisami kierowca samochodu ciężarowego przewożąc w kabinie swojego pojazdu inną osobę może palić tytoń?

a) tak,

b) nie,

c) tak jeżeli osoba z nim jadąca wyrazi na to zgodę.

 16. Czy w czasie kontroli umundurowany inspektor Transportu Drogowego ma prawo przeszukać w naszej obecności kabinę pojazdu?

a) tak,

b) nie,

c) tak, jeżeli towarzyszy mu umundurowany policjant.

 Odpowiedzi:

1 C                       9 A

2 A                      10 B

3 B                      11 C

4 A                     12 B

5 B                     13 B

6 B                     14 B

7 B                     15 A

8 A                     16 A

Wróć
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...